Skip to main content

Fakturačné údaje

Agentúra PRIMA s.r.o.
Stromová 13587/9/A,
Bratislava 83101

IČO: 44 355 548
DIČ: 202 268 2948
IČ DPH: SK202 268 2948

Spoločnosť zapísaná: v Obch.reg. OS Bratislava I,
Odd.: Sro, vložka: 54373/B

Kontaktné údaje